Mẫu giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 (sơ kết học kỳ 1)

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 3,176

Xem và tải về các mẫu Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1, hay họp phụ Huynh học sinh học kỳ I. Mẫu giấy mời đẹp và chuyên nghiệp cho thầy/cô chủ nhiệm.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 363.05 KB Tải về

Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1

Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 là mẫu giấy mời dùng khi thầy/cô chủ nhiệm mời phụ huynh học sinh đến dự họp lần 2 để sơ kết học kỳ I của năm học.

Nội dung Giấy mời họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 bao gồm:

  • Thông tin cha mẹ học sinh
  • Thông tin học sinh
  • Thời gian, địa điểm
  • Nội dung (họp sơ kết học kỳ I)
  • Giáo viên chủ nhiệm ký tên

Thầy cô có thể tham khảo các mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh dự sơ kết học kỳ 1 bên dưới để có mẫu giấy mời họp cha mẹ học sinh lần 2 thật chuyên nghiệp nhé!

Mẫu giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1

Mẫu Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 như sau:

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

 ..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):.............................................................................. là phụ huynh của em:..................................lớp........ Trường ............................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường ......................................... năm học ..........................

Giáo viên chủ nhiệm lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút ngày........tháng........năm..........đến tại lớp............ trường ................ để dự buổi họp cha mẹ học sinh lần 2 (sơ kết học kỳ I).

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

                    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


Tải Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1

Một số mẫu Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 đẹp sau thầy cô có thể tham khảo để tạo sự trang trọng và chuyên nghiệp

Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 - mẫu 1

Mẫu mời hợp phu Huynh học sinh 1

Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 - mẫu 2

Mẫu mời hợp phu Huynh học sinh 2

Để tải các mẫu Giấy mời Họp sơ kết học kỳ 1 trên, thầy cô vui lòng click vào các liên kết tải về đầu bài viết!

Trên đây là mẫu Giấy mời Họp cha mẹ học sinh lần 2 sơ kết học kỳ 1 và các mẫu thật chuyện nghiệp để thầy cô tải về. Chúc thầy cô thành công!

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...