Mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất 2019

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 1,401

Xem và tải về mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất 2019. Bao gồm cả hợp đồng thuê xe tô tô/xe du lịch, mẫu hợp đồng thuê xe dịch vụ, hợp đồng thuê xe máy… Mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 17.75 KB Tải về

Hợp đồng thuê xe mới nhất

Hợp đồng cho thuê xe là mẫu hợp đồng dịch vụ thuê xe ô tô, xe máy.... nhằm đảm bảo điều khoản, đạt được thỏa thuận về giá cả, thời gian thuê, có tính rằng buộc trong hợp đồng.
Mẫu hợp đồng thuê xe có nêu rõ thông tin:
  • Thông tin bên thuê, cho thuê
  • Đặc điểm xe cho thuê
  • Các điều khoản cũng như phương thức thanh toán, trách nhiệm của mỗi bên. 
Hợp đồng thuê xe được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản có giá trị như nhau. 

Mẫu hợp đồng thuê xe 2019

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất 2019 dưới đây:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------


HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: …… – ……./HĐTX


- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng....... năm......., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ...................... (Bên thuê)

- Địa chỉ : .......................................................

- Đại diện : ............................. - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế : ................................................

BÊN B: CÔNG TY ............................. (Bên cho thuê)

- Địa chỉ : ......................................................

- Điện thoại: : ...............................................

- Đại diện : ............................. - Chức vụ: Giám đốc

- Mã số thuế :..............................................

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch ....... chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.

+ Xe.................................... sản xuất năm........., biển số kiểm soát....................................

+ Lái xe: ............................., sinh năm .............., giấy phép lái xe số .......... cấp ngày.........

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

- Giá thuê xe là:............................................ (Bằng chữ:...................................) (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)

- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày.......... hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm của bên B:

- Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.

- Ông ............................. chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ ......đến........., thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.

- Trả lương cho lái xe.

- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

- Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.

- Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.

3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

- Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.

- Thanh toán các khoản phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.

- Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.

- Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1), kể cả giao xe cho lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê.

- Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có giá trị kể từ ngày......................... đến hết ngày.................................

- Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

- Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân....................................phán xử.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B


Trên đây là mẫu hợp đồng thuê xe mới nhất. Các bạn có thể tải về bằng cách click vào liên kết tải file word hợp đồng thuê xe ở đầu bài viết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Từ khóa:
  • Hợp đồng thuê xe 
  • Mẫu hợp đồng thuê xe 
  • Hợp đồng thuê xe tô tô 
  • Hợp đồng thuê xe du lịch 
  • Mẫu hợp đồng thuê xe dịch vụ
  • Hợp đồng dịch vụ thuê xe 
  • Hợp đồng thuê xe máy
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...