​Mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 dành cho đoàn viên

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 846

​Mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 dành cho đoàn viên. Đây là mẫu đoàn viên phải thực hiện để căn cứ đánh giá xếp loại cuối năm 2019.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 46 KB Tải về

Mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 dành cho đoàn viên

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh  gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi
(Dành cho cán bộ Đoàn)
-------------
- Họ và tên: ….
- Ngày sinh: …..
- Chức vụ: 
    + Chính quyền: …
    + Đoàn thể: Ủy viên BCH Đoàn cơ sở
- Đơn vị công tác: ….. 

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” do Ban Chấp hành Đoàn cơ sở …… triển khai, bản thân xây dựng kế hoạch đăng ký thực hiện cụ thể như sau:

1. Chú trọng xây dựng phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng nguyên tắc của tổ chức Đoàn

Đối với nội dung “Chú trọng xây dựng phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng nguyên tắc của tổ chức Đoàn”, tôi chọn đăng ký các nội dung sau:
- Phải thực sự coi trọng thực hành dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể, khơi dậy sức sáng tạo đóng góp ý kiến của mỗi đoàn viên, thanh niên.
- Luôn tôn trọng tập thể, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Có hiểu biết, nhạy bén, đủ năng lực điều hành, phân tích đúng sai, phát huy tối đa tác dụng của ý kiến tốt, ghi nhận ý kiến chưa tốt, uốn nắn ý kiến sai.
- Tự phê bình và phê bình những hành vi phản dân chủ trong công tác đoàn, trong các đồng chí của mình. 

Bản thân sẽ thực hiện các nội dung đăng ký trên trong các cuộc họp lệ của Chi đoàn …… và họp lệ của đoàn cơ sở, cũng như trong các hoạt động của Đoàn cơ sở ….  và khi được cử tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức.

2. Quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng

Đối với nội dung: “Quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu nhi để đề xuất phương án giải quyết kịp thời, thỏa đáng”, tôi chọn đăng ký các nội dung sau để học tập và làm theo:
- Gần gũi, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên trong Chi đoàn ... và Đoàn cơ sở ... để kịp thời uốn nắn lệch lạc, phát huy điểm mạnh của họ; có tinh thần bứt phá trong các hoạt động xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc.
- Trong vị trí và chức vụ của mình, bản thân phải tận tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh thiếu nhi; chủ động có phương án giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình.
- Tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở..... để giải quyết kịp thời, thỏa đáng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, bản thân phải thể hiện sự gương mẫu, từ đó sẽ gần gũi, quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và có tham mưu kịp thời.

3. Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi

Về nội dung “Chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi”, tôi đăng ký các nội dung sau:
- Tham gia học tập đầy đủ và triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Đoàn các cấp đến với thanh thiếu nhi; làm tốt vai trò của Ủy viên BCH Đoàn cơ sở trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở vị trí mình phụ trách.
- Tìm tòi các phương thức hoạt động mới thiết thực nhằm tham mưu cho Đoàn cơ sở để thu hút thanh niên trong đơn vị tham gia tổ chức Đoàn.
- Thường xuyên đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả học tập và triển khai công tác giáo dục trong tất cả các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi khi được giao nhiệm vụ.
- Thường xuyên tham gia tốt và tham mưu Đoàn cơ sở ....  tổ chức, phát động các phong trào thi đua với nội dung thiết thực.
- Trong giới hạn cho phép, bản thân phải chủ động nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, báo cáo với đoàn cấp trên và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi.
Bản thân cam kết có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo.
Trên đây là Kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm 2019.
XÁC NHẬN CỦA BCH ĐOÀN CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA BCH ĐOÀN CƠ SỞ                             NGƯỜI THỰC HIỆN


Trên đây là Mẫu Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 dành cho đoàn viên (là cán bộ đoàn). Các bạn có thể tải mẫu về và chỉnh sửa lại cho phù hợp với bản thân mình!

Loading...