Mẫu Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 2020

Cập nhật: 24/09/2020   Lượt xem: 1,115

Để tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, thường thì tùy đơn vị sẽ giao cho tổ chức công đoàn hoặc tổ chức đoàn thể thực hiện. Đơn vị được giao phải lập kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt (kèm tờ trình). Sau đây là mẫu kế hoạch quốc tế thiếu nhi 2020, mời bạn tham khảo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 16.02 KB Tải về

Mẫu Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 2019

Mẫu Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 2020

Mẫu Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 2020

Nội dung mẫu Kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 2020 như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi
là con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thuộc ….


Căn cứ ….;
Ban Chấp hành Đoàn …. xây dựng kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc …. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp nối và phát huy truyền thống, khơi dậy nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động “Vì đàn em thân yêu"' tạo sân chơi lành mạnh mang tính truyền thống và thiết thực.
Thu hút, tập hợp đông đảo thiếu nhi tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi phấn khởi, tạo điều kiện cho các em gặp gỡ, giao lưu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 để động viên, khích lệ các em tích cực thi đua học tập tốt.
Chương trình phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi.

II. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các em thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi.
3. Tổ chức trò chơi và văn nghệ.
4. Phát quà và trao phần thưởng tham gia trò chơi cho các cháu.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Lúc 16 giờ, ngày 01/6/… (Thứ ….)
Địa điểm: Hội trường …….

V. ĐẠI BIỂU MỜI THAM DỰ

- Đại diện Ban Lãnh đạo ….
- Đại diện Đảng ủy ….
- Đại diện Đoàn ..…
- Đại diện Công đoàn….
- Đại diện chi đoàn….

VI. DỰ TRÙ KINH PHÍ

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức là …. đồng (bằng chữ). Trong đó:
- Tặng tiền cho các cháu thiếu nhi gồm: …..
- Chi phí trang trí Hội trường, mua bong bóng, bánh và quà tặng cho các cháu khi tham gia trò chơi... dự kiến: ….

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Chấp hành Đoàn …. trình xin chủ trương chấp thuận của Ban Lãnh đạo …. và Đảng ủy …. Xin ý kiến thủ trường các phòng, đơn vị trực thuộc ….. để tạo điều kiện về thời gian cho đoàn viên tham gia thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch này.
Tất cả đoàn viên Đoàn … cùng tham gia.
Giao tất cả các Chi đoàn phối hợp tổ chức thực hiện việc mua quà, gói quà, trang trí hội trường... Phân công tổ chức văn nghệ và trò chơi giao Chi đoàn …, Chi đoàn … phối họp thực hiện.
Giao ủy viên BCH được phân công phụ trách văn hóa - văn nghệ, công tác thiếu nhi chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, triển khai tổ chức thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các cháu thiếu nhi. Đề nghị tất cả đoàn viên …. nghiêm túc thực hiện./.

Trên đây là nội dung mẫu kế hoạch tổ chức quốc tế thiếu nhi 01/6, hy vọng sẽ giúp cho bạn có mẫu để áp dụng cho kỳ tổ chức sắp tới!

 
  Chủ đề: Quốc tế thiếu nhi
Loading...