Mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới và hướng dẫn chi tiết

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,323

Sau đây là mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới và hướng dẫn cách tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 14.22 KB Tải về

Mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới

Kính thưa cá đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ
Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng (xin thề).
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (xin thề).
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (xin thề).

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định (xin thề).

Mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới và hướng dẫn chi tiết 

Hướng dẫn tuyên thệ cho đảng viên mới

Hướng dẫn tuyên thệ cho đảng viên mới

Sau khi chi bộ tiến hành các bước cần thiết trong buổi lể kết nạp đảng viên mới, đến phần tuyên thệ của đảng viên mới, thì đảng viên mới phải thực hiện như sau:

  • Đảng viên mới đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh và đọc tuyên thệ.
  • Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”.
  • Kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

Để tự tin khi tuyên thệ, đảng viên mới nên tải mẫu này về luyện đọc và giơ tay tuyên thệ nhiều lần cho quen. Từ đó sẽ cảm thấy tự tin hơn trong buổi lễ tuyên thệ.

Buổi lễ kế nạp đảng viên mới diễn ra vô cùng trang trọng. Vì thế nếu có thể bạn nên học thuộc lời tuyên thệ sẽ hay hơn. Tuy nhiên cũng nên cầm theo tờ giấy tuyên thệ đề phòng trường hợp quên đột xuất.

Sau khi tuyên thệ và nhận quyết địnhtừ bí thư chi bộ, người tuyên thệ đã chính thức trở thành đảng viên (dự bị). Sau 1 năm phấn đấu sẽ được xem xét trở thành đảng viên chính thức.

Trên đây là mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới và hướng dẫn tuyên thệ chi tiết cho đảng viên mới. Chúc bạn tự tin trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới!

  Chủ đề: Đảng viên mới
Loading...