Mẫu phiếu bầu bí thư, phó bí thư trong phiên họp lần thứ nhất đại hội chi đoàn

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 1,476

Sau đây là mẫu phiếu bầu bí thư, phó bí thư trong phiên họp lần thứ nhất đại hội chi đoàn. Mẫu có file word kèm theo.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 29.13 KB Tải về

Phiếu bầu bí thư, phó bí thư

Phiếu bầu bí thư, phó bí thư chi đoàn là phiếu được dùng trong phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành chi đoàn. Phiếu này sử dụng trong trường hợp đại hội không bầu bí thư trực tiếp mà thông qua phiên họp lần nhất.

Phiếu bầu bí thư, phó bí thư chi đoàn bao gồm: họ tên người ứng cử vào BCH đã được đại hội bầu ra, chỗ để chọn là bí thư hay phó bí thư. Phiếu bầu bí thư, phó bí thư chi đoàn phải có đóng dấu của đoàn cấp trên. Người bầu phiếu này phải là thành viên BCH đã được đại hội bầu ra.

Sau khi tổng hợp lại thì người có số phiếu cao nhất sẽ lần lượt là bí thư và phó bí thư. Sau đó đoàn chủ tịch sẽ công bố kết quả ngay tại đại hội sau khi cuộc họp phiên đầu tiên kết thúc.

Mẫu phiếu bầu bí thư, phó bí thư

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

….

LẦN THỨ …., NHIỆM KỲ  ….

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

…., ngày …. tháng …. năm ….

PHIẾU BẦU
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI ĐOÀN
….

KHÓA , NHIỆM KỲ  ….

 

 Họ và tên

BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

1. Nguyễn Văn A

2. Phạm Thị B

3. Nguyễn Thị C

 

Trên đây là mẫu phiếu bầu bí thư, phó bí thư. Bạn có thể tải file tại file mẫu phiếu bầu bí thư, phó bí thư trong đại hội chi đoàn.

Từ khóa:

  • mẫu phiếu bầu bí thư chi đoàn
  • phiếu bầu cử đại hội chi đoàn lớp
  • phiếu bầu họp phiên thứ nhất
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...