Mẫu số 07 - LĐTL, Bảng thanh toán tiền thuê ngoài dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 1,023

Sau đây là mẫu số 07 - LĐTL, là mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc. Mời bạn tham khảo mẫu, tải về và thực hiện với những hướng dẫn ghi mẫu chi tiết nhất.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.5 KB Tải về

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - mẫu số 07-LĐTL

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó.... Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài có nội dung như sau:

superadmin

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Hướng dẫn làm mẫu số 07-LĐTL

Mẫu số 07 - LĐTL là chứng từ do người thuê lao động lập. Mẫu phải ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,...). Đồng thời ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

  • Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê. 
  • Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.
  • Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.
  • Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống. 
  • Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán. 
  • Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).
  • Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 - cột 4)
  • Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Trên đây là mẫu số 07-LĐTL theo thông tư 200 của Bộ tài chính hay bảng thanh toán tiền thuê ngoài và hướng dẫn chi tiết. Chúc bạn thực hiện thành công!

Loading...