Mẫu thể lệ bầu cử trong đại hội chi đoàn để đọc trong đại hội

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 1,293

Mẫu thể lệ bầu cử trong đại hội chi đoàn để đọc trong đại hội, có file word kèm theo, chi tiết bạn có thể áp dung vào đại hôi chi đoàn sắp tới

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.77 KB Tải về

Mẫu thể lệ bầu cử trong đại hội chi đoàn

Thể lệ bầu cử trong đại hội chi đoàn được ban kiểm phiếu thông qua trước khi đại hội tiến hành kiểm phiếu. Thể lệ bầu cử bao gồm nguyên tắc và điều kiện trúng cử và thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử.
Sau đây là mẫu thể lệ bầu cử cho đại hội chi đoàn:

ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN ….
LẦN THỨ ….,  NHIỆM KỲ ….

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

…., ngày …. tháng …. năm ….

THỂ LỆ BẦU CỬ

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ….

 KHÓA …., NHIỆM KỲ ….

Kính thưa đại hội, để việc bầu cử diễn ra theo đúng Điều lệ Đoàn

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin trình bày Hướng dẫn về nguyên tắc, thể lệ bầu cử như sau:

I.      VỀ NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ

-    Căn cứ vào kết quả biểu quyết của đại biểu tại đại hội:

Số lượng được bầu là: 03 đồng chí.

Danh sách ứng cử viên là: 05 đồng chí.

- Việc bầu cử nhân sự Ban chấp hành Chi đoàn …. phải được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu phiếu bầu được in thống nhất và có đóng dấu của Đoàn cơ sở …..

- Người được trúng cử khi có quá nửa (50%) số phiếu bầu tán thành.

- Trong quá trình bầu cử, nếu bầu lần thứ nhất mà chưa đủ số lượng quyết định bầu thì việc có tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách hay không sẽ do đại hội quyết định. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng định bầu thì không tiến hành bầu tiếp nữa.

- Nếu người được quá nửa số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.

- Trường hợp số cuối cùng của số luợng định bầu có 2 người trở lên có số phiếu bằng nhau và đều quá nửa số phiếu bầu, thì phải tổ chức bầu lại trong số người đó để chọn lấy người có số phiếu cao hơn.

II.      VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH       

  a) Về phiếu bầu:

- Nội dung phiếu bầu được in sẵn danh sách ứng cử viên xếp theo thứ tự A,B,C có đóng dấu của Đoàn cơ sở …..

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Đoàn cơ sở …., phiếu bầu đủ số lượng phải bầu (cụ thể là bầu 3 đồng chí); hoặc ít hơn số lượng định bầu (cụ thể là bầu ít hơn 3 đồng chí).

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu trắng (xoá cả danh sách). Phiếu bầu nhiều hơn số lượng định bầu. Phiếu gạch giữa 2 dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu, không rõ gạch ai, để ai. Phiếu viết tên người ngoài danh sách ứng cử viên, có ký tên, đánh dấu ký hiệu riêng.

b) Về cách bầu:

- Đại biểu nhận phiếu bầu từ Ban kiểm phiếu.

- Căn cứ vào danh sách ứng cử viên đã được đại hội thông qua (bao gồm 05 đồng chí) thì mỗi đại biểu được bầu chọn tối đa là 03 đồng chí trên tổng số ứng cử viên.

- Đại biểu tín nhiệm ai thì để nguyên cả họ và tên của người đó; không tín nhiệm ai thì gạch lên trên (cả họ và tên), không gạch dưới, gạch giữa 2 dòng, đánh chéo hoặc bất cứ đánh dấu nào khác.

- Khi bầu xong đại biểu tự bỏ phiếu của mình vào thùng phiếu được đặt tại vị trí được qui định.

Xin cảm ơn đại hội!

Trên đây là mẫu thể lệ bầu cử cho đại hội chi đoàn. Bạn có thể tải file tại file mẫu thể lệ bầu cử cho đại hội chi đoàn.

Từ khóa:

  • thể lệ bầu cử đại hội đoàn 2019
  • thể lệ bầu cử đại hội chi đoàn
  • quy chế bầu cử đại hội đoàn thanh niên
  • thể lệ bầu cử theo hình thức bầu tròn
  • thể lệ bầu cử đại hội liên đội
  • biên bản kiểm phiếu đại hội chi đoàn
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...