Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của cơ quan, công ty, trường học

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 1,729

Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của cơ quan, công ty, trường học. Mời bạn tham khảo để làm thông báo cho cơ quan, đơn vị.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 21.55 KB Tải về

Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của cơ quan, công ty, trường học

Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5

Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của cơ quan

ĐƠN VỊ

Số:          /….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     ….., ngày       tháng 4 năm 2019

      


THÔNG BÁO
về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghĩ lễ 30/4 và 01/5/2019

    Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 133 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2019); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Mùng 10 tháng 3 Âm lịch; căn cứ Bộ luật Lao động và Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức và người lao động), Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc:

Tất cả các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học,... và hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2019 đến hết ngày 01/5/2019.

Các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phổ biến, hướng dẫn nhân dân treo cờ Tố quôc đúng quy định.

2.  Nghỉ Lễ:

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh được nghỉ làm việc 01 ngày 14/4/2019 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch) theo quy định; do ngày 14/4/2019 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào ngày 15/4/2019 (thứ Hai).

- Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5: Công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh được nghỉ từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019 (như vậy, công chức, viên chức và người lao động nghỉ liền 05 ngày từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019), đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.

- Việc nghỉ Lễ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang do Thủ trưởng đơn vị sấp xếp.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý đê giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cô định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thê của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đên các sở, ban, ngành, đoàn thê tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./


Nơi nhận:

-

…..

THỦ TRƯỞNG

Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của trường học

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 

ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2019

            Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

          Căn cứ Công văn số 1152/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2018 về khung thời gian đào tạo năm 2019;

           Trường thông báo đến các đơn vị lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) như sau:

          1. Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Do ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trùng vào Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ bù thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019.

          2. Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5): Công chức, viên chức, người lao động và người học được nghỉ từ thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 5 năm 2019.

Viện Đào tạo Sau đại học xin thông báo cho các học viên, nghiên cứu sinh được biết./.


Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của công ty

CÔNG TY........

THÔNG BÁO
V/v : Nghỉ lễ nhân ngày Giải phóng miền nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2014.

Kính gửi : – QÚY KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC & TOÀN THỂ CBNV CÔNG TY .....

Công ty xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau :

– Công ty nghỉ từ thứ Hai (ngày 29/4/2019) đến hết thứ Tư (ngày 01/5/2019)  và làm việc trở lại bình thường vào thứ Năm (02/5/2019).

– CBNV Công ty làm bù vào chiều thứ 7 (04/5/2019).

Vậy, xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV công ty được biết để tiện cho việc liên hệ và công tác.

Chúc quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên có kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

Xin chân thành cảm ơn!


Trên đây là Mẫu thông báo nghĩ lễ 30/4, 01/5 của cơ quan, công ty, trường học. Chúc bạn có ngày nghĩ lễ thật vui vẻ!
  Chủ đề: Nổi bật
Loading...