Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành chi đoàn

Cập nhật: 06/08/2020   Lượt xem: 1,132

Sau đây là mẫu thông báo phân công nhiệm vụ BCH, mời bạn tham khảo để áp dụng vào chi đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 36 KB Tải về

Thông báo phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn

Sau khi đại hội chi đoàn thành công, cụ thể đại hội đã bầu ra BCH chi đoàn và BCH chi đoàn đã họp phiên đầu tiên để bầu ra các chức danh Bí thư chi đoàn, Phó bí thư chi đoàn và các ủy viên BCH. Cuộc họp cũng phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí trong BCH. Sau kỳ đại hội, chi đoàn sẽ gửi tờ trình để thông báo cho cấp trên biết kết quả bầu cử và ra quyết định chuẩn y ban chấp hành.

Thông báo phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành chi đoàn được gửi đến toàn thể đoàn viên chi đoàn và cấp trên để biết nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCH được phân công.

Mẫu thông báo phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành chi đoàn

Sau đây là mẫu thông báo phân công nhiệm vụ BCH, mời bạn tham khảo để áp dụng vào chi đoàn.

ĐOÀN CƠ SỞ ….

CHI ĐOÀN ….

***

Số:      -TB/CĐ....

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

…., ngày …. tháng .... năm ….

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chấp hành

Chi đoàn …. nhiệm kỳ ….

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Nghị quyết của Chi đoàn …. khóa …. nhiệm kỳ ….;

Để đưa hoạt động của Chi đoàn …. đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Nay BCH Chi đoàn phân công nhiệm vụ từng thành viên BCH cụ thể như sau:

1. Đồng chí …. - Bí thư Chi đoàn:

Là người lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Chi đoàn và chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Đoàn cấp trên. Đảm bảo sinh hoạt của BCH của Chi đoàn đúng nguyên tắc và giữ vững đoàn kết  trong nội bộ.

Đại diện tập thể Đoàn viên thanh niên tiếp thu và đề xuất ý kiến đến Chi bộ và Ban lãnh đạo đơn vị nhằm tạo điều kiện duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn.

2. Đồng chí …. - Phó bí thư:

Thay mặt Bí thư giải quyết công việc của Chi đoàn khi Bí thư đi vắng hoặc theo sự phân công, cùng Bí thư điều hành hoạt động của Chi đoàn.

            Phụ trách công tác thiếu nhi và tổng hợp báo cáo về Đoàn cấp trên, công tác Đoàn vụ, thu và đăng nộp đoàn phí, theo dõi các khoản đóng góp của Đoàn viên. Phân công theo dõi Đoàn viên Chi đoàn tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên đề ra.

3. Đồng chí …. - Ủy viên BCH:

            Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng: tập trung triển khai các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Luật trong lĩnh vực ngành, 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn và công tác xây dựng, rèn luyện Đoàn viên.

Phụ trách phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là thông báo về việc phân công nhiệm vụ BCH Chi đoàn …. nhiệm kỳ …., xin báo cáo BCH Đoàn cơ sở …., Chi bộ…., và thông báo đến tất cả đoàn viên trong chi đoàn để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

                                                                           

Nơi nhận:                                                                                                      

- Chi ủy Chi bộ (báo cáo)                                                               

- Đoàn ủy …. (báo cáo)

- Đoàn viên chi đoàn,                                                                                     

- Lưu.

T/M BCH CHI ĐOÀN

 BÍ THƯTrên đây là mẫu thông báo phân công nhiệm vụ BCH chi đoàn. Bạn có thể tải file word tại file mẫu thông báo phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành chi đoàn.

Từ khóa:

  • nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn
  • nhiệm vụ của ban thường vụ đoàn
  • phân công nhiệm vụ ban thường vụ
  • nhiệm vụ của bí thư chi đoàn lớp
  • nhiệm vụ phó bí thư đoàn trường
  • phân công nhiệm vụ của bch đoàn
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...