Mẫu thư mời họp mặt mừng Đảng mừng xuân Kỷ Hợi 2019 của ủy ban xã và cơ quan nhà nước

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 2,359

Xem và tải về mẫu thư mời họp mặt mừng đảng mừng xuân 2019 của ủy ban xã, huyện và cơ quan nhà nước. Hay họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Mời bạn tham khảo để áp dụng cho cơ quan đang công tác.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 19.45 KB Tải về

Mẫu thư mời họp mặt mừng đảng mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Thư mời họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019 là mẫu thư mời của ủy ban xã, huyện và cơ quan nhà nước. Mục đích thư mời họp mặt ở xã này là:

  • Mời họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Mời họp mặt mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Mẫu thư mời họp mặt cuối năm này để gửi đến các cựu lãnh đạo đơn vị, các đơn vị khách mời hoặc cán bộ lão thành, gia đình cách mạng và các mạnh thường quân... Để thư mời họp mặt mừng đảng mừng xuân thật trang trọng mời bạn tham khảo mẫu sau để áp dụng cho cơ quan đang công tác.

THƯ MỜI HỌP MẶT
Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã …….. trân trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi 2019.
Trân trọng kính mời:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Đến dùng cơm thân mật với Ban tổ chức vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày ../../…. (thứ …), nhằm ngày ../12 âm lịch.
Địa điểm: tại hội trường Nhà văn hóa xã.
Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, góp pần cho buổi họp mặt thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận: 

- Như thành phần, 

- Lưu VP.

T/M ĐẢNG ỦY BÍ THƯ


CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT
- 14h30 đón tiếp đại biểu.
- 15h mời đại biểu viếng nhà bia Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
- 15h30 – 16h phục vụ văn nghệ.
- 17h mời đại biểu dùng cơm thân mật.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Đọc thư chúc mừng năm mới của Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện….
3. Đọc diễn văn họp mặt kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.
4. Phát biểu của đại biểu.
5. Phát biểu của lãnh đạo cấp trên.
6. Đáp từ của Ban tổ chức
BAN TỔ CHỨC

Tải về thư mời họp mặt mừng đảng mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Dựa vào nội dung họp mặt mừng đảng mừng xuân trên các bạn có thể copy về và tạo mẫu hoặc có thể tham khảo mẫu đã soạn sẵn như sau:

mẫu thư mời họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Mẫu thư mời họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019

Các bạn có thể tải về file mẫu thư mời họp mặt mừng xuân Kỷ Hợi 2019 kết hợp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên tại liên kết đầu bài viết. File định dạng docx, các bạn có thể tải về và dễ dàng chỉnh sửa.

Trên đây là mẫu thư mời họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019 của ủy ban xã, huyện và cơ quan nhà nước. Chúc bạn thực hiện thành công!


  Chủ đề: Nổi bật
Loading...