Mẫu Nghị quyết đại hội chi đoàn - có file mẫu để dễ dàng chỉnh sửa lại

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 895

Mẫu nghị quyết đại hội chi đoàn, có file word kèm theo. Các bạn có thể chỉnh sửa theo tình hình thực tế của chi đoàn và theo phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 18.8 KB Tải về

Mẫu Nghị quyết đại hội chi đoàn

Đây là mẫu nghị quyết trong đại hội chi đoàn. Mời bạn tham khảo.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Chi đoàn ….

lần thứ …., nhiệm kỳ ….

----------------

 

Hôm nay, ngày …/…/…, Đại hội Đại hội Chi đoàn …. lần thứ …., nhiệm kỳ …. đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ …., phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ …., ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn cơ sở …. và ….; cùng với ý kiến đóng góp của quý đại biểu; ý kiến đóng góp của ….. Đại hội Chi đoàn …. lần thứ …., nhiệm kỳ ….;

QUYẾT NGHỊ

1.Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua với những kết quả đạt được và một số hạn chế, ưu khuyết điểm.

2. Thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ …. với 10 chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu 1. Triển khai cho 100% ĐVTN thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; học tập quán triệt đường lối, chủ trương và các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chỉ tiêu 2. 100% ĐVTN được phổ biến pháp luật trong đó cơ bản nắm rõ luật của ngành; 100% ĐVTN đăng ký và thực hiện tốt nếp sống văn minh - gia đình văn hóa, chương trình 03 mục tiêu “Dân số - sức khỏe - môi trường”, không hút thuốc lá nơi làm việc và nơi công cộng.

Chỉ tiêu 3. 100% ĐVTN thực hiện tốt nội quy quy chế cơ quan; tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chỉ tiêu 4. Hàng năm kết hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tết Trung thu.

Chỉ tiêu 5. 100% ĐVTN hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, 100% ĐVTN đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, trong nhiệm kỳ có ít nhất 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học của đơn vị công nhận.

Chỉ tiêu 6. Trong năm thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên và vận động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của Đoàn cấp trên.

Chỉ tiêu 7. Đăng cai tổ chức ít nhất một đợt giao lưu với đơn vị bạn. Tham gia tốt phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia tốt các phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức và trong nhiệm kỳ tham gia ít nhất 01 đợt về nguồn, 01 đợt giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với đơn vị bạn.

Chỉ tiêu 8. 100% đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động do Đoàn tổ chức.

Chỉ tiêu 9. Trong nhiệm kỳ kết nạp 100% thanh niên vào Đoàn (nếu có), giới thiệu ít nhất 01 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Chỉ tiêu 10. Chi đoàn giữ vững danh hiệu vững mạnh công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi hàng năm.

3. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Khóa …..

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành khóa …., nhiệm kỳ …. gồm 03 đồng chí.

Đại hội giao Ban Chấp hành khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ …., nhiệm kỳ ….

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN…. LẦN THỨ …., NHIỆM KỲ ….

 Bạn có thể tải file word tại Mẫu Nghị quyết đại hội chi đoàn. Chúc các bạn tổ chức thành công đại hội chi đoàn sắp tới!

Từ khóa:

  • nghị quyết đại hội chi đoàn trường mầm non
  • nghị quyết đại hội đoàn trường thpt
  • nghị quyết đại hội chi đoàn 2018 2019
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...