Phông đại hội chi đoàn powerpoint - mẫu có file ppt kèm theo

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 10,504

Sau đây là 04 mẫu phông đại hội chi đoàn powerpoint - mẫu có file ppt kèm theo. Bạn có thể trình chiếu trong đại hội chi đoàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pptx 332.32 KB Tải về
2 pptx 337.6 KB Tải về
3 pptx 256.3 KB Tải về
4 pptx 264.55 KB Tải về

Phông đại hội chi đoàn powerpoint

Trong việc trang trí cho đại hội chi đoàn thì phông nền là điều không thể thiếu. Phong nền đại hội chi đoàn phải thiết kế sao cho chuẩn thể hiện sự tôn nghiêm. Nếu bạn có máy chiếu có thể sử dụng slide powerpoint để chiều phông nền. Hoặc nếu không bạn có thể in phông nền sao đó gắn làm phông nền đại hội.

Nếu nơi tổ chức đại hội đã có ảnh Bác và cờ nước thì phông nền đại hội chi đoàn chỉ cần thêm cờ đoàn và tên gọi của đại hội, ngày tháng năm....

Sau đây là 04 mẫu phông nền đại hội bạn có thể tham khảo. Mẫu bao gồm file powerpoint đi kèm bạn có thể tải phông nền về máy và sử dụng.

Mẫu phông nền đại hội chi đoàn

Mẫu phông nền đại hội chi đoàn mẫu 1:

Mẫu phông nền đại hội chi đoàn mẫu 2:

Mẫu phông nền đại hội chi đoàn mẫu 3:

Mẫu phông nền đại hội chi đoàn mẫu 4:

Trên đây là mẫu Mẫu phông nền đại hội chi đoàn powerpoint!

  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...