Sữa lỗi không tải được file google drive

Cập nhật: 26/09/2020   Lượt xem: 652

Đôi khi, chúng ta muốn tải file trên google drive nhưng google drive lại giới hạn không cho chúng ta tải ngay thời điểm đó phải đợi 24 giờ hoặc có thể lâu hơn nữa. A TÀI LIỆU sẽ hướng dẫn bạn sữa lỗi google drive giới hạn tải tệp tin.

google driveGoogle Drive là nơi để sao lưu các tệp và thư mục trong đám mây. Tất cả chúng ta sử dụng để tải lên, tải xuống và chia sẻ tệp với gia đình, bạn bè, khách hàng hoặc chia sẽ với cộng đồng. Nếu bạn đã sử dụng được một thời gian, có lẽ bạn đã gặp phải lỗi dưới đây khi download ở google drive

sữa lỗi không tải được file trên google drive

"Sorry, you can't view or download this file at this time.
Too many users have viewed or downloaded this file recently. Please try accessing the file again later. If the file you are trying to access is particularly large or is shared with many people, it may take up to 24 hours to be able to view or download the file. If you still can't access a file after 24 hours, contact your domain administrator."
"Xin lỗi, bạn không thể xem hoặc tải xuống tệp này tại thời điểm này.
Quá nhiều người dùng đã xem hoặc tải xuống tệp này gần đây. Vui lòng thử truy cập lại tệp sau. Nếu tệp bạn đang cố truy cập đặc biệt lớn hoặc được chia sẻ với nhiều người, có thể mất đến 24 giờ để có thể xem hoặc tải xuống tệp. Nếu bạn vẫn không thể truy cập tệp sau 24 giờ, hãy liên hệ với quản trị viên tên miền của bạn."

google drive giới hạn lượt tải

Nguyên nhân gây ra lỗi không tải được file drive google


Nếu một lượng lớn người dùng tải xuống một tệp mà bạn đã chia sẻ, tệp đó sẽ bị chặn khi đạt đến giới hạn sẵn có. Lý do ở đây, Google muốn giảm thiểu lạm dụng. Tuy nhiên, nếu một lượng lớn người dùng xem hoặc tải xuống một tệp tin, tệp tin có thể bị khóa trong khoảng thời gian 24 giờ trước khi hạn ngạch được đặt lại. Thời gian tập tin bị khóa có thể ngắn hơn nếu tập tin không tiếp tục nhận được lưu lượng truy cập cao. Trong trường hợp, nếu file đặc biệt phổ biến hoặc quan trọng nhận được lượt xem hoặc tải xuống nặng, có thể mất nhiều ngày hoặc thậm chí lâu hơn trước khi bạn quản lý để tải xuống

Sữa lỗi không tải được file drive google


Đăng nhập bằng một tài khoản gmail của bạn. Add file cần tải vào tài khoản drive google của bạn

add my drive - sữa lỗi không tải được file trên google drive
Truy cập drive.google.com/drive. Sẽ thấy file bạn cần tải được thêm vào. Chuột phải lên file cần tải chọn "Make copy"

Make copy - google drive
Đợi google drive nhân bản file của bạn cần tải, vào mục "My Drive". Chọn file đã copy lúc nãy và tiến hành tải file đó về

Chúc các bạn tải file trên google drive không còn bị giới hạn thời gian download.

  Chủ đề: Thủ thuật
Loading...