Tải Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 736

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam. Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 pdf 20 MB Tải về

Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam

Giới thiệu Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2014 ( Luật số: 68/2014/QH13 ), có hiệu lực kể từ 01/7/2015; Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội cũng mới hoàn toàn.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhưng đồng thời đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật cũ, tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tải Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam

Sách bao gồm các nội dung:

  • Chương 1: Những Quy Định Chung
  • Chương 2: Thành Lập Doanh Nghiệp
  • Chương 3: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
  • Chương 4: Doanh Nghiệp Nhà Nước
  • Chương 5: Công Ty Cổ Phần
  • Chương 6: Công Ty Hợp Danh
  • Chương 7: Doanh Nghiệp Tư Nhân
  • Chương 8: Nhóm Công Ty
  • Chương 9: Tổ Chức Lại, Giải Thể Và Phá Sản Doanh Nghiệp
  • Chương 10: Tổ Chức Thực Hiện
Sách Bao gồm 124 trang định dạng PDF.
Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Luật doanh nghiệp Việt Nam ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!
  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...