Tải Ebook Luật thương mại Việt Nam

Cập nhật: 19/09/2020   Lượt xem: 817

Mời bạn xem và tải về nội dung Ebook Luật thương mại Việt Nam.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 PDF 20 MB Tải về

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại.

Tải Ebook Luật thương mại Việt Nam

Phạm vi điều chỉnh Luật thương mại:

1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này. 
3. Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này. 
Đối tượng áp dụng Luật thương mại:
1. Thương nhân hoạt động thương mại theo quy định tại Điều 1 của Luật này. 
2. Tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại. 
3. Căn cứ vào những nguyên tắc của Luật này, Chính phủ quy định cụ thể 2 việc áp dụng Luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.Tải Ebook Luật thương mại Việt Nam

Luật thương mại bao gồm các nội dung:

  • Chương 1: Những Quy Định Chung
  • Chương 2: Mua Bán Hàng Hóa
  • Chương 3: Cung Ứng Dịch Vụ
  • Chương 4: Xúc Tiến Thương Mại
  • Chương 5: Các Hoạt Động Trung Gian Thương Mại
  • Chương 6: Một Số Hoạt Động Thương Mại Cụ Thể Khác
  • Chương 7: Chế Tài Trong Thương Mại Và Giải Quyết Tranh Chấp Trong Thương Mại
  • Chương 8: Xử Lý Vi Phạm Pháp Luật Về Thương Mại
  • Chương 9: Điều Khoản Thi Hành

Ebook định dạnh PDF, bao gồm 84 trang. Bạn có thể xem và download miễn phí Ebook Luật thương mại Việt Nam ở liên kết bên trên. Nếu có điều kiện hãy tìm mua để ủng hộ nhà xuất bản nhé! Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo, nghiên cứu và học tập!

  Chủ đề: Ebook pháp luật
Loading...