Tài liệu học tập chuyên đề 2019 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật: 14/10/2019   Lượt xem: 2,324

Xem và tải về tài liệu học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 doc 163.5 KB Tải về

Học tập chuyên đề 2019

Chuyên đề 2019 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hình thức triển khai học tập cho Đảng viên là trong sinh hoạt lệ chi bộ. Cụ thể căn cứ kế hoạch của Đảng uỷ Khối, các Chi, Đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2019 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập phải phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, quản lý, điểm danh đại biểu học tập Chuyên đề đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019: Tài liệu học tập chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.

Tài liệu học tập chuyên đề 2019

Tài liệu học tập chuyên đề 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Trong đó một số nội dung như:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
  • Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
  • Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
  • Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Bạn có thể tải về tại đây: Chuyên đề 2019.

Trên đây là liên kết tải tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019. Chúc các bạn học tập đạt hiệu quả cao!


Loading...