Giáo án chủ đề làm quen với MICROSOFT WORD 2010 - Tin học 10, bài 15

Cập nhật: 15/10/2019   Lượt xem: 826

Giới thiệu quý thầy cô Giáo án chủ đề làm quen với MICROSOFT WORD 2010 của chương trình môn Tin học lớp 10, bài 15. Mời quý thầy cô tham khảo và áp dụng vào chương trình giảng dạy.

Giáo án chủ đề làm quen với MICROSOFT WORD 2010

Nội dung giáo án như sau:

CHỦ ĐỀ: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD 2010

Số tiết: 5

Ngày soạn: 31/12/2018

Tiết theo phân phối chương trình: 41, 42, 43, 44, 45

Tuần dạy: 21, 22, 23

I. Nội dung chủ đề

  •  Cách khởi động và thoát khỏi MS Word
  •  Các thành phần chính trên màn hình làm việc với MS Word
  • Các thao tác trên tệp văn bản
  • Con trỏ chuột và con trỏ văn bản
  • Chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè
  • Các thao tác trong soạn thảo văn bản
  • Bài tập và thực hành 6
  • Bài tập

II. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-       Nhận biết được các thành phần trên màn hình làm việc của Word

-       Phân biệt được chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè

-       Phân biệt được con trỏ văn bản và con trỏ chuột

2. Kĩ năng:

-       Thực hiện được việc soạn thảo văn bản

-       Sử dụng được con trỏ văn bản và con trỏ chuột

-       Thực hiện được các thao tác chọn khối, sao chép, cắt, dán khối và xóa

-       Biết cách khởi động và thoát khỏi Word

-       Tạo mới được tập tin

-       Lưu được tập tin

-       Mở được tập tin đã có

-       Gõ văn bản được bằng cả 2 chế độ.

-       Soạn thảo văn bản bằng kiểu gõ VNI hoặc TELEX

3. Thái độ:

-       Tích cực nghiên cứu tài liệu, phát biểu xây dựng bài

4. Định hướng năng lực hình thành:

-       NLc: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số.

-       NLd: Năng lực học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

-       NLe: Năng lực giao tiếp, hoà nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và nền kinh tế tri thức.    

III. Xác định và mô tả các mức độ yêu cầu

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dung cao

Cách khởi động và thoát khỏi MS Word

Biết cách khởi động và thoát khỏi Word

Thực hiện được cách khởi động và thoát khỏi Word

Các thành phần chính trên màn hình làm việc với MS Word

Phân biệt được các thành phần trên màn hình làm việc của Word

Các thao tác trên tệp văn bản

Biết cách tạo tập tin, lưu tập tin, mở tập tin

Thực hiện được cách tạo tập tin, lưu tập tin, mở tập tin

Con trỏ chuột và con trỏ văn bản

Phân biệt được con trỏ văn bản và con trỏ chuột

Chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè

Phân biệt được chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè

Các thao tác trong soạn thảo văn bản

Biết cách chọn khối, sao chép, di chuyển, dán, xóa một khối văn bản

Thực hiện được cách chọn khối, sao chép, di chuyển, dán, xóa một khối văn bản

IV. Biên soạn các câu hỏi/bài tập

Trắc nghiệm

Câu 1: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

       A. Tính toán và lập bản.

       B. Tạo các tệp đồ hoạ.

       C. Soạn thảo văn bản.

       D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 2: Lệnh Ctrl + A dùng để làm gì?

A. Sao chép                     B. Xóa               C. Di chuyển                          D. Chọn khối toàn bộ

Câu 3: Thao tác nào dùng để xóa?

A. Alt + Backspace         B. Ctrl + X      C. Ctrl + D                                   D. Ctrl + Delete

Câu 4: Lệnh File à Open dùng để làm gì? 

A. Mở thư mục               B. Mở tệp vb                     C. Lưu tệp văn bản  D. Đóng tệp vb

Tự luận

Câu 5: Hãy nêu các cách khởi động và các cách thoát khỏi Word.

Câu 6: Em hãy phân biệt chế độ chèn (Insert) và chế độ đè (Overtype) trong quá trình gõ văn bản.

Câu 7: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa con trỏ văn bản và con trỏ chuột.

Câu 8: Hãy nêu các bước để sao chép một khối văn bản

Câu 9: Hãy cho biết chọn khối văn bản khi nào? Hãy nêu một trong các cách để chọn khối văn bản mà em biết?

V. Chuẩn  bị  của giáo viên và  học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên:

-       Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên.

2. Chuẩn bị của học sinh:

-       Học sinh: sách giáo khoa, thuộc bài cũ, đọc bài trước.

VI. Tổ chức các hoạt động học tập

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: hãy trình bày các chức năng chính của hệ soạn thảo văn bản?

Câu 2: Để gõ được tiếng việt có dấu ta phải thực hiện như thế nào?

3. Thiết kế tiến trình dạy học

3.1. Hoạt động khởi động

Để soạn thảo được văn bản trên máy tính, ta phải làm như thế nào?

- Mục tiêu: Gợi động cơ học

- Phương thức:

            + Đàm thoại, nêu vấn đề, phát vấn, gợi mở…

            + Hoạt động cá nhân

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: HS biết là cần phải khởi đổng được MS Word

- Giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào bài mới:

Để soản thảo được văn bản trên máy tính, cần phải có hệ soạn thảo văn bản, chương trình hỗ trợ gõ chữ Việt.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Cách khởi động và thoát khỏi MS Word  2010

- Mục tiêu: Thực hiện được cách khởi động và thoát khỏi MS Word 2010

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: nhóm

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: Thực hiện được cách khởi động và thoát khỏi MS Word 2010

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

Nội dung chính

Cách khởi động

-     Phân làm 4 nhóm

-     Mỗi nhóm lên thực hiện 1 cách khởi động MS Word.

-     Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo.

-     Nhận xét chung.

Cách thoát

-      Yêu cầu 2 nhóm lên thực hiện cách thoát khỏi MS Word

-     2 nhóm còn lại nhân xét

-     Nhận xét chung

-     Lưu ý: File à Close kết thúc phiên làm việc với tệp; File à Exit kết thúc phiên làm việc với Word

-     Lên máy thực hiện

-     Quan sát

-     Nhận xét

-     Ghi bài vào

-     Lên thực hiện

-     Quan sát

-     Nhận xét

-     Ghi bài

1.   Cách khởi động và thoát khỏi Word

Cách khởi động

Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng

Cách 2: Click nút  (Start) à Tìm Microsoft Officeà Chọn phần mềm Microsoft Word 2010

Cách thoát

Để kết thúc phiên làm việc với Word, chúng ta phải lưu văn bản và tiến hành thoát như sau:

Cách 1: nháy chuột vào biểu tượng   góc trên bên phải cửa sổ.

Cách 2: vào File à Exit

Cách 3: tổ hợp phím Alt + F4

Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần chính trên màn hình làm việc với MS Word

- Mục tiêu: Nhận biết được các thành phần trên màn hình làm việc của Word, biết được các chức năng của chúng

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: cả lớp

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: HS Nhận biết được các thành phần trên màn hình làm việc của Word, biết được các chức năng của chúng

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

Nội dung chính

 (kiến thức cần đạt)

-     Cho học sinh quan sát giao diện làm việc với MS Word 2010

-     Giới thiệu các thành phần và chức năng

-     Mời 2 nhóm, 1 nhóm chỉ vào thành phần, 1 nhóm xác định tên và chức năng

-     Nhận xét chung và có lưu ý, vài tab chỉ xuất hiện khi ta chọn đối tượng nào đó.

-     Quan sát

-     Ghi bài vào

-     Lên thực hiện

-     Quan sát

-     Nhận xét

-     Ghi bài

2.   Các thành phần chính trên màn hình

j Thanh công cụ nhanh: chứa các lệnh thao tác nhanh

k Thanh Ribbon: chứa gần như toàn bộ các lệnh thao tác với chương trình (File, Home, Insert, Page Layout, …)

l Thanh thước đo: Dùng để căn chỉnh vị trí các đối tượng trên văn bản, căn lề,….

m Thanh cuộn: dùng để di chuyển văn bản lên xuống, sang trái, sang phải.

n Thanh trạng thái: cho phép xem chế độ hiển thị, phần trăm hiển thị, trang hiện tại…

o Vùng soạn thảo: dùng để nhập văn bản.

Hoạt động 3: Tìm hiểu các thao tác trên tệp văn bản

- Mục tiêu:

·      Tạo mới được 1 tập tin

·      Lưu được tập tin

·      Mở được tập tin đã có trên đĩa

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: cá nhân, cả lớp

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm:

·      Tạo mới được 1 tập tin

·      Lưu được tập tin

·      Mở được tập tin đã có trên đĩa

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Nội dung chính

Tạo mới tập tin

-     Yêu cầu vài hs lên máy thực hiện cách tạo mới tập tin mà em biết.

-     Gọi hs khác sung

-     Nhận xét

Lưu tập tin

-     Thực hiện thao tác lưu

Lưu ý: trước khi bắt đầu soạn thảo ta phải đặt tên cho văn bản để đề phòng sự cố mất điện, virus, …

Để lưu với tên khác chọn File à Save As (F12).

-     Lên thực hiện

-     Quan sát

-     Ghi bài vào

-     Quan sát

-     Ghi bài

3.   Các thao tác trên tệp văn bản

Tạo mới tập tin

Cách 1: Chọn Tab File à New à  (Blank Document) à (Create)

Cách 2: ấn tổ hợp phím Ctrl + N

Lưu tập tin

Cách 1: File à Save

Cách 2: ấn tổ hợp phím Ctrl + S

TH1: lưu lần đầu chọn, cửa sổ Save As xuất hiện

+ Đặt tên: ô File name

+ Chọn đĩa chứa: chọn bên cột This PC

+ Chọn Save

TH2: đối với  tập tin cũ mở để xem và chỉnh sửa thì khi thực hiện thao tác lưu mọi thay đổi sẽ được lưu lại và không xuất hiện hộp thoại save as.

Mở tập tin đã tồn tại

-     Thực hiện thao tác mở tập tin trên đĩa

Hộp thoại xuất hiện, ta phải:

-  Chọn đường dẫn đến tệp

-  Chọn tên tệp ở ô File name

-  Chọn lệnh Open

-     Quan sát

-     Ghi bài

Mở tập tin đã tồn tại

Cách 1: chọn Tab File à Open

Cách 2: ấn tổ hợp phím Ctrl + O

Hộp thoại xuất hiện, ta phải:

-  Chọn đường dẫn đến tệp

-  Chọn tên tệp ở ô File name

-  Chọn lệnh Open

Hoạt động 4: Sự khác nhau giữa con trỏ văn bản và con trỏ chuột

- Mục tiêu: Phân biệt được con trỏ văn bản và con trỏ chuột

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: nhóm

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: HS Phân biệt được con trỏ văn bản và con trỏ chuột

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

Nội dung chính (kiến thức cần đạt)

       Bước 1: yêu cầu HS tìm hiểu hình dạng và công dụng của con trỏ văn bản và con trỏ chuột

           

 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm của HS

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao tại nhà

Bước 3: trao đổi, thảo luận, báo cáo tại lớp

* Con trỏ văn bản:

-       Hình dạng: |

-       Công dụng: xác định vị trí mới nhập văn bản

* Con trỏ chuột:

-       Hình dạng:

Công dụng: dùng để xác định các đối tượng trên màn hình, đồng thời điều khiển con trỏ văn bản.

Hoạt động 5: Các chế độ trong gõ văn bản
-  Mục tiêu: Phân biệt được 2 chế độ gõ văn bản

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: nhóm

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: Phân biệt được 2 chế độ gõ văn bản

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

Nội dung chính (kiến thức cần đạt)

       Bước 1: yêu cầu HS so sánh chế độ chèn và chế độ đè.

           

 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm của HS

-       Giới thiệu cách thực hiện: Vào Tab File à Opition à xuất hiện hộp thoại chọn Advance.

·        Để tắt chức năng của phím Insert à bỏ chọn tại 2 dòng chữ Use the Insert key to control overtype mode  Use overtype mode.

Để bật chức năng của phím Insert à đánh dấu chọn tại 2 dòng Use the Insert key to control overtype mode và Use overtype mode.

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao

Bước 3: trao đổi, thảo luận, báo cáo tại lớp

-       Chế độ chèn (Insert): khi nhập nội dung văn bản thì nội dung được chèn vào phía trước nội dung đã có từ vị trí con trỏ văn bản.

-       Chế độ đè (Overtype): khi gõ nội dung thì nội dung mới được đưa vào sẽ ghi đè, thay thế kí tự đã có ngay bên phải con trỏ văn bản.

Hoạt động 6: Tìm hiểu các thao tác trong soạn thảo (biên tập) văn bản

-  Mục tiêu:

·        Biết cách chọn khối, sao chép, di chuyển, dán, xóa một khối văn bản

·        Thực hiện được cách chọn khối, sao chép, di chuyển, dán, xóa một khối văn bản

 - Phương thức:

+ Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, bài tập, gợi mở…

            + Hoạt động: nhóm

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: Hs thực hiện tốt các mục tiêu trên

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động:

……………………………………………………………………………….

Các bước của hoạt động:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của

học sinh

Nội dung chính (kiến thức cần đạt)

       Bước 1: yêu cầu HS tìm hiểu các thao tác chọn khối, sao chép, di chuyển, dán, xóa một khối văn bản. Sau đó lên máy tính thực hiện

           

 

Bước 4: Nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm của HS

Lưu ý: trước khi thực hiện thao tác sao chép, di chuyển ta phải thực hiện thao tác chọn khối trước

Bước 2: Tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao

Bước 3: trao đổi, thảo luận, lên thực hành trên máy tính

4.   Các thao tác trong soạn thảo văn bản

v Chọn khối văn bản:

Chọn toàn bộ: Ctrl + A

Chọn 1 phần vb: Ấn giữ chuột trái từ vị trí bắt đầu chọn  kéo thả chuột trên phần văn bản cần chọn.

v Sao chép một khối:

Cách 1: click chuột phải chọn copy

Cách 2: tổ hợp phím Ctrl + C

v Cắt (di chuyển) một khối văn bản:

Cách 1: click chuột phải chọn Cut

Cách 2: tổ hợp phím Ctrl + X

v Dán một khối văn bản đã lưu trong bộ nhớ tạm:

Đặt con trỏ văn bản tại vị trí cần dán

Cách 1: click chuột phải chọn Paste

Cách 2: chọn biểu tượng ở Tab Home.

Cách 3: tổ hợp phím Ctrl + V

v Xóa khối văn bản: chọn khối

Cách 1: Ấn phím Delete hoặc Backspace (trên bàn phím)

Cách 2: sử dụng thao tác cắt (di chuyển).

3.3. Hoạt động luyện tập

Yêu cầu HS: Khởi động Word.

Phân biệt các thành phần trên màn hình làm việc của Word

Tìm hiểu các nút lệnh trên thanh công cụ nhanh

Thực hành với thanh cuộn dọc và thanh cuộn ngang.

- Mục tiêu:

·      Nhận biết được các thành phần trên màn hình làm việc của Word

·      Biết cách khởi động Word

- Phương thức:

+ Bài tập thực hành

+ Hoạt động cá nhân         

-Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: HS thực hành được các yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt  động:

……………………………………………………………………...................

3.4. Hoạt động vận dụng

·      Gõ một văn bản đơn giản trang 107 SGK. Thực hiện:

·      Lưu văn bản với tên Don xin hoc

·      Sửa các lỗi chính tả nếu có

·      Thử gõ ở 2 chế độ: chế độ chèn và chế độ đè

·      Thực hành di chuyển, xóa, sao chép phần văn bản bằng cả 3 cách

·      Lưu văn bản đã sửa

·      Kết thúc Word

- Mục tiêu:

·      Thực hiện được việc soạn thảo văn bản

·      Thực hiện được các thao tác trong soạn thảo văn bản: lưu, mở tập tin,  nhập văn bản ở chế độ chèn, đè, các thao tác chọn khối, sao chép, cắt, dán khối

- Phương thức:

+ Bài tập thực hành

+ Hoạt động cá nhân

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: bài thực hành lưu trên máy tính

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt  động:

……………………………………………………………………...................

3.5. Hoạt động Tìm tòi mở rộng:

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Có thể không trực tiếp ở chương trình Word mà vẫn mở được tệp văn bản đã lưu không? Em biết những cách nào để mở lại một tệp văn bản vừa mới làm việc trước đó?

Câu 2: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa con trỏ văn bản và con trỏ chuột.

Câu 3: Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh File à Close và File à Exit.

Câu 4: Để thực hiện được thao tác sao chép, di chuyển hay xóa khối văn bản thì bước đầu tiên nên làm gì?

Câu 5: Phân biệt chế độ chèn (Insert) và chế độ đè (Overtype) trong quá trình gõ văn bản.

- Mục tiêu:

·      Thực hiện được việc soạn thảo văn bản

·      Thực hiện được các thao tác trong soạn thảo văn bản: lưu, mở tập tin,  nhập văn bản ở chế độ chèn, đè, các thao tác chọn khối, sao chép, cắt, dán khối

- Phương thức:

+ Bài tập thực hành

+ Hoạt động cá nhân

- Sản phẩm mong đợi/Gợi ý sản phẩm: bài thực hành lưu trên máy tính

- Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt  động:

……………………………………………………………………...................

                                                                    Ngày duyệt: ………………….

Duyệt của P.Tổ trưởng
Trên đây là giáo án chủ đề Giáo án chủ đề "làm quen với MICROSOFT WORD 2010" thuộc chương trình Tin học 10, bài 15. Chúc quý thầy cô có một bài giảng thật hay!
  Chủ đề: Giáo án
Loading...