Hướng dẫn làm tờ cam kết với đơn vị đang công tác khi vay vốn ngân hàng dành cho cán bộ, công chức

Cập nhật: 20/09/2020   Lượt xem: 920

Khi bạn vay vốn các gói vay dành cho cán bộ, công nhân viên hoặc vay thông qua bảng lương, bạn phải được sự đồng ý và xác nhận của cơ quan, đơn vị. Sau đây là mẫu làm tờ cam kết với đơn vị khi vay vốn ngân hàng.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 15.55 KB Tải về

Hướng dẫn làm tờ cam kết với đơn vị đang công tác khi vay vốn ngân hàng

Để được cơ quan đơn vị cho phép và ký giấy bảo lãnh để ngân hàng cho vay vốn, cơ quan sẽ yêu cầu bạn làm tờ cam kết. Khi bạn viết tờ cam kết, bạn cần làm rõ những nội dung sau:

  • Nêu thông tin cá nhân
  • Nêu lý do bạn cần vay vốn
  • Cam kết sẽ trả nợ đúng hạn với ngân hàng
  • Cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không hoàn thành nghĩa vụ.

 tờ cam kết với đơn vị đang công tác khi vay vốn ngân hàng

Cách viết tờ cam kết với cơ quan khi vay vốn ngân hàng

Mẫu tờ cam kết với đơn vị đang công tác khi vay vốn ngân hàng

Bạn có thể tham khảo mẫu sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Ban lãnh đạo Trung tâm….

Tôi tên: ……, sinh năm: ......
Đơn vị công tác: Phòng …. Thuộc Trung tâm…..
Do nhu cầu xây dựng nhà ở, tôi có làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng ……., với số tiền là 60,000,000 đồng (bằng chữ: sáu mươi triệu đồng) với thời hạn là 36 tháng.
Nếu được lãnh đạo Trung tâm ….. chấp thuận cho tôi vay vốn tại Ngân hàng ……, tôi xin cam kết sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân hàng, trã lãi và gốc hàng tháng đúng kỳ hạn, không gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm.
Nếu tôi không thực hiện được cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với Trung tâm …., Ngân hàng …. và trước pháp luật.


NGƯỜI CAM KẾT

Bạn có thể tải file đính kèm phía trên bài viết. Hy vọng bài viết đã giúp bạn viết tờ cam kết với cơ quan để được vay vốn ngân hàng thành công!

  Chủ đề: Tờ cam kết
Loading...