Tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH Chi đoàn

Cập nhật: 05/08/2020   Lượt xem: 3,346

Mẫu tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH Chi đoàn gửi về đoàn cấp trên sau đại hội chi đoàn, tải file word mẫu tờ trình chi tiết.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 22.5 KB Tải về

Tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH Chi đoàn

Tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH Chi đoàn được BCH chi đoàn khóa mới gửi về BCH đoàn cấp trên. Nội dung của tờ trình này là thông báo kết quả bầu cử trong đại hội chi đoàn và đề nghị BCH đoàn cấp trên ra quyết định công nhận kết quả bầu cử, và ra quyết định chuẩn y Ban chấp hành khóa mới.

Tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y Ban chấp hành cần gửi kèm các văn bản sau:

  • Biên bản Đại hội. 
  • Biên bản bầu cử. 
  • Biên bản họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành. 
  • Danh sách trích ngang Ban Chấp hành khóa mới.

Sau khi xem xét, BCH đoàn cấp trên sẽ ra quyết định chuẩn y BCH. Khi có quyết định xem như chi đoàn đã hoàn thành mọi thủ tục và BCH chi đoàn khóa mới chính thức điều hành chi đoàn.

Mẫu chi tiêt tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH Chi đoàn

Sau đây là mẫu tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH chi đoàn. Mời bạn tham khảo và có thể áp dụng vào chi đoàn mình.

ĐOÀN CƠ SỞ ….

CHI ĐOÀN ….

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

…., ngày tháng …. năm ….

TTRÌNH

V/v đề nghị công nhận kết quả bầu cử

Ban Chấp hành Chi đoàn ….

nhiệm kỳ ….

 


Kính gửi: Đoàn cơ sở …….

-    Căn cứ Điều lệ Đoàn;

-   Căn cứ vào kế hoạch số …. của Đoàn cơ sở …. về việc chỉ đạo Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ ….;

-   Căn cứ kết quả bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn …. nhiệm kỳ …. tại Đại hội Chi đoàn …. lần thứ …., nhiệm kỳ …..,

Để Ban Chấp hành Chi đoàn …. nhiệm kỳ …. kịp thời lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Chi đoàn …. nhiệm kỳ …. kính đề nghị Đoàn cơ sở …. quyết định công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y Ban Chấp hành chi đoàn.

Hồ sơ đính kèm, gồm có:

- Biên bản Đại hội.

- Biên bản bầu cử.

- Biên bản họp phiên đầu tiên của Ban Chấp hành.

- Danh sách trích ngang Ban Chấp hành.

Trân trọng kính trình.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

Bạn có thể tải file mẫu tờ trình tại mẫu tờ trình công nhận kết quả bầu cử và chuẩn y BCH chi đoàn. Chúc bạn thành công!

Từ khóa:

  • tờ trình đề nghị chuẩn y kết quả đại hội
  • văn bản đề nghị kiện toàn ban chấp hành
  • tờ trình kiện toàn nhân sự
  • hồ sơ chuẩn y đại hội chi đoàn
  • quyết định công nhận bch chi đoàn
  Chủ đề: Đại hội chi đoàn 2018
Loading...