Tờ trình xin tổ chức họp mặt quốc tế thiếu nhi 01/6

Cập nhật: 25/09/2020   Lượt xem: 1,583

Để tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, thường thì tùy đơn vị sẽ giao cho tổ chức công đoàn hoặc tổ chức đoàn thể thực hiện. Đơn vị được giao phải lập kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt (kèm tờ trình). Sau đây là mẫu tờ trình tổ chức quốc tế thiếu nhi 2020, mời bạn tham khảo. Bạn trình kèm với bản kế hoạch thực hiện.

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 13.07 KB Tải về

Tờ trình xin tổ chức họp mặt quốc tế thiếu nhi 01/6

Tờ trình xin tổ chức họp mặt quốc tế thiếu nhi 01/6

Tờ trình xin tổ chức họp mặt quốc tế thiếu nhi 01/6

 

TỜ TRÌNH

về việc tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi
là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
thuộc ….


Kính gửi: 
- Ban Lãnh đạo …;
- Đảng ủy …;
- Trưởng các phòng, đơn vị thuộc …
Căn cứ …;
Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phòng trào Thanh thiếu nhi năm … của ….,
Căn cứ Kế hoạch số …. của …. về việc tổ chức Quốc tế Thiếu nhi 01/6 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại ….
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc Thiếu nhi và nhằm tại sân chơi vui vẻ, lành mạnh cho các cháu Thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/6. Đoàn …. kính trình Ban Lãnh đạo …, Đảng ủy … chấp thuận cho Đoàn … tổ chức buổi vui chơi cho các cháu Thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại …. nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi năm ….
Về thời gian, địa điểm và kinh phí thực hiện có kế hoạch chi tiết kèm theo.
Ban Chấp hành Đoàn … rất mong Ban Lãnh đạo … và Đảng ủy … xem xét chấp thuận nhằm giúp Đoàn … hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính trình./.

Trên đây là mẫu tờ trình xin tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 01/6. Chúc bạn tổ chức buổi lễ họp mặt thật vui và ý nghĩa!

 
  Chủ đề: Quốc tế thiếu nhi
Loading...