Tổng hợp bảng mã màu sử dụng trong thiết kế - background

Cập nhật: 08/08/2020   Lượt xem: 1,221

Tổng hợp rất nhiều mã màu để làm cho Logo, Banner web, quảng cảo sản phẩm, thương hiệu..... Nền bài giảng điện thử Powerpoint, Voliet, Adobe Presenter,.....

Danh sách file
# File Ext File Size
1 docx 48.5 KB Tải về

Mỗi khi bạn thiết kế logo, banner,... cho trang web, sản phẩm, thương hiệu hay thiết kế nền cho bài giảng điện tử powerpoint, adobe presenter,....thậm chí là chỉ chọn màu nền cho chữ. Bạn băng khoăng chọn tới chọn lui vì khó xác định được màu.

atailieu.com xin chia sẽ mã màu - tổng hợp cho bạn dễ lựa chọn, chỉ cần chọn màu ưng ý, copy mã và paste vào công cụ màu trong phần mềm bạn đang sử dụng để tạo màu nền, màu chữ,....

Dưới đây là các mã màu cơ bản. Bạn có thể tải về bảng mã màu tổng hợp đầy đủ theo link trên. Mật khẩu mở file word: atailieu.com

  Chủ đề: Nổi bật
Loading...